ฟิฟตั้เชดช์ ฟร, #3 by EL James (Thai Version)

Autographed by EL James!

**This book is NOT in English**

 

การพบกันครั้งแรกระหว่างแอนา สดีล กับนักธุรกิจผู้มีบาดแผล ในใจเช่นคริสเตียน เกรย์ ก่อเชื้อไฟที่ทําให้เกิคสัมพันธ์รักซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งสองไปอย่าจไม่อาจหวนดืน

แอนารู้ดีเสมอมาว่าการร้กดริสเตียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ย และการใช้ชี่วิตร่วมกันจะทําใท้เกิคความยุ่งยากในแบบที่ทั้งเขาและเธอไม่เคยคาดคิดแอนาต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอันรุ่นรวยตามอย่างคริสเตียนโคยไม่ทําให้ความเชื่อและอิสระของเธอภูกบั่นทอนไป ส่วนคริสเตียนก็ต้องละซึ่งดวามอยากที่จะเข้าควบคุม และข้ามพ้นอดีตที่ยังคงหลอกหลอนเขาให้ไค้ในที่สุดทั้งสองไค้อยู่ค้วยกัน ไค้มีความรักอันลึกซึ้ง โลกทั้งใบจึงเต็มไปค้วยความเป็นได้มากมายไม่สิ้นสุด

670 Pages

0 stars based on 0 reviews